fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  Programujemy bohatera

TEMAT: “Programujemy bohatera. Zajęcia z programowania”.

Są to zajęcia multimedialne z dziedziny programowania. Temat wielokrotnie podkreślany przez nową podstawę programową. Uczniowie nabywają umiejętności programowania prostych historyjek z wybranymi przez siebie postaciami i miejscem wydarzeń. Uczestniczą także w kodowaniu poleceń robota, pokonując wyznaczone kolejno poziomy.

Cel główny zajęć:

 • pracując z aplikacjami poznaje podstawy programowania komputerowego, wykonując określone wcześniej zadania;

Cele szczegółowe zajęć:

Uczeń:

 • wie, co oznacza programowanie i kodowanie;
 • dostrzega i opisuje zaprogramowanie codziennych czynności w swoim życiu np. od poniedziałku do piątku budzę się o godzinie 6:00, następnie myję się, ubieram się, jem śniadanie, myje zęby, biorę plecak i wyruszam do szkoły itd.;
 • potrafi wskazać urządzenia wymagające wcześniejszego zaprogramowania np. komputer, telefon, tablet, robot, biletomaty, kasy sklepowe, pralki;
 • poznaje pojęcie języka programowania oraz opisuje jego podstawowe funkcjonowanie;
 • poznaje język programowania aplikacji Scratch
 • poznaje zawód programisty;
 • samodzielnie programuje – dodaje postaci, sceny, buduje kody dla postaci;
 • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie (PP)*;
 • zdobywa umiejętność programowania, jako powszechny element kształcenia (PP)*;
 • wzbudza w sobie postawę do znalezienia i opracowania rozwiązania, do zaprogramowania rozwiązania, przetestowania jego poprawności i ewentualnej korekty przy użyciu odpowiednio dobranej aplikacji lub języka programowania (PP)*;
 • programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych – pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na tabletu bądź innego urządzenia cyfrowego (PP)*;
 • używa narzędzi związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, takich jak (w tym przypadku) urządzenia mobilne – tablet (PP)*;
 • projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie tabletu (PP)*;

 

* “PP” – Nowa podstawa programowa z dn. 24 lutego 2017r.